ആർഎസ്എസ് പ്രസിദ്ധീകരണമായ കേസരിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനം കത്തോലിക്ക സഭയോടുള്ള അവഹേളനം; എഴുത്ത് പിൻവലിച്ച് മാപ്പു പറയണം: എസ്എംവൈഎം പാലാ

ആർഎസ്എസ് പ്രസിദ്ധീകരണമായ  കേസരിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനം  കത്തോലിക്ക സഭയോടുള്ള അവഹേളനം; എഴുത്ത് പിൻവലിച്ച് മാപ്പു പറയണം: എസ്എംവൈഎം പാലാ

കോട്ടയം: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അൽമായ വിശുദ്ധൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ദൈവസഹായത്തെയും കത്തോലിക്ക സഭയെയും അവഹേളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആർഎസ്എസ് ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ കേസരിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് പാലാ രൂപത എസ്എംവൈഎം.

കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം മാർപാപ്പ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവസഹായത്തെ അവഹേളിച്ചു കൊണ്ട് ആർഎസ്എസ് ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ കേസരിയിൽ മുരളി പാറപ്പുറം എഴുതിയ ലേഖനം ക്രൈസ്തവരെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പാലാ രൂപത എസ്എംവൈഎം പറഞ്ഞു.