വേനല്‍ക്കാലത്ത് പൂന്തോട്ടം കളര്‍ഫുള്ളാക്കാം!

 വേനല്‍ക്കാലത്ത് പൂന്തോട്ടം കളര്‍ഫുള്ളാക്കാം!

വീട്ടില്‍ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. വീടിനുള്ളില്‍ ഇരുന്ന് മടുക്കുമ്പോഴും ജോലിയില്‍ നിന്ന് വിശ്രമം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കാനും പുറത്ത് നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉചിതമാണ്.

വേനല്‍ക്കാലത്ത് പൂന്തോട്ടം വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാന്‍ ചില വഴികളുണ്ട്. ഗാര്‍ഡനിങില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവ പരിചയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ മനോഹരമായൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളു. അതിനുള്ള ചില വഴികള്‍ നോക്കാം.

പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക