യു.എ.ഇയിലെ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്

യു.എ.ഇയിലെ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്

അബുദാബി: യു.എ.ഇയുടെ 50 മത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കെറ്റ് പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ക്യാമ്പെയിൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അബുദാബി മുഷ്റിഫ് മാൾ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ക്യാമ്പെയിൻ അബുദാബി അഗ്രിക്കൾചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിട്ടി ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ എഞ്ചിനീയർ സഈദ് അൽ ബഹ്‌രി സലേം അലമേരി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ.യൂസഫലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .