ഡോ.തീര്‍ത്ഥ ഹേമന്ദ്‌

ആരെയും ചിരിച്ചു മയക്കാം... ആത്മവിശ്വാസം നേടാം; സ്മൈല്‍ ഡിസൈനിങിലൂടെ

പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ചികിത്സകള്‍ ചേര്‍ന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് സ്മൈല്‍ ഡിസൈനിങ്. എന്താണ് സ്മൈല്‍ ഡിസൈനിങ്?.. ഏറ്റുമാനൂര്‍ തീര്‍...

Read More