സി. ദീപ്തി മരിയ എഫ്.സി.സി

പ്രണയത്തെ കരുതലോടെ ചേര്‍ത്തു പിടിക്കാന്‍ ഇതാ ഒരു പ്രണയദിനം കൂടി...

പ്രണയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒന്നുകൂടി തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കരുതലോടെ ചേര്‍ത്തു പിടിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് വാലന്റൈന്‍സ് ദിനം. സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എന്നും പ്രണയദിനമാണെങ്കിലും ആഘോഷിക്കുവാന്‍ ഈ ഒരു വാലന്റൈന്‍ ദി...

Read More