ജിജി ജേക്കബ്‌

കണ്ണുനനഞ്ഞ നെല്‍കര്‍ഷകനും പ്രതിസന്ധിയിലായ അതിജീവനവും

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇത്തവണ സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മാനിച്ചത് വറുതിയുടെ ഓണമാണ്. കര്‍ഷകര്‍ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ നെല്ലിന്റെ വില നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് പണമില്ല. സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നല്‍കുമെന്...

Read More