ജെകെ

പുകയുന്ന മണിപ്പൂർ: മതേതര ഭാരതത്തിന്റെ മരണ മണി മുഴക്കമോ?

സമാധാനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും തിരുവോണം ഉണ്ണുന്ന മലയാളികൾ മണിപ്പൂരിലെ മുറിവേറ്റ, അപമാനിതരായ, കൊല്ലപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളെ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വെറും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി നിയന്ത...

Read More

ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക് നന്ദി; സീന്യൂസ് ലൈവ് എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ്

നന്ദിയോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, സംതൃപ്തിയോടെ ഒന്നാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക്... 2021 മെയ് 22 ന് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സീന്യൂസ് ലൈവ് ഒന്നാം വാര്‍ഷിക നിറവില്‍. സത്യത്തോടൊപ്പം നില്‍ക്ക...

Read More