ജോസഫ് പുലിക്കോട്ടിൽ

പ്രവാസം (കവിത)

മണല്‍ക്കാറ്റ് വീശുന്നമരുഭൂമി നടുവില്‍ഉടലുകത്തിയുരുകുമ്പഴുംമനമുരുകാതെ കുളിരായ്ഉയരുന്നൊരായിരം ഓര്‍മ്മകള്‍മഴവീണ് കുതിര്‍ന്ന പച്ചനെല്‍പ്പാടങ്ങളും അരികത്ത്കുളിരായ് വന്ന്‌ ചൂള...

Read More

വിഷപ്പുക (കവിത)

പുകയാണ് പുകയാണ് പുകയാണ് വിഷപ്പുകയാണ് ചുറ്റും,അലറുന്ന കടലിൻ്റെ  തീരത്ത്   കൂട്ടിയ മാലിന്യമെല്ലാം കത്തിയെരിയുന്ന പുകയാണ്പുകയാണ് പുകയാണ്വിഷപ്പുകയാണ് ചുറ്റും...

Read More

ഓർമ്മ (കവിത)

പ്രിയ സ്റ്റാൻ വിട, നിൻ്റെ നെഞ്ചിലൂറിയ സ്നേഹ ജ്വാലയ്ക്ക് മരണമില്ല...ഒരു തേങ്ങലിൽ അടയുന്നതല്ല നീ തുറന്ന പാതകൾ ... വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ.... കണ്ടതൊക്ക...

Read More