ഫാ. റോയി കണ്ണന്‍ചിറ സി.എം.ഐ

മന്ത്രവാദിയായ കാമുകനുവേണ്ടി രാജകൊട്ടാരവും പദവിയും ഉപേക്ഷിച്ച് മാര്‍ത്ത; നോര്‍വേ രാജകുമാരിയും അമേരിക്കക്കാരന്‍ ഡ്യൂറെകും വിവാഹിതരാകുന്നു

ഓസ്ലോ: രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രണയ കഥകള്‍ അങ്ങാടിയില്‍ പാട്ടാകുന്നത് പതിവാണ്. വ്യത്യസ്ത രാജകുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മിലും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള പ്രണയങ്ങളും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Read More