ജോ കാവാലം

ചിന്താമൃതം; മരണം വരുമൊരുനാൾ ഓർക്കുക മർത്യാ നീ

മരണം ഒരു യാഥാർഥ്യമാണോ എന്നുപോലും അറിയാത്തവരെപ്പോലെയാണ് നമ്മിൽ പലരും ജീവിക്കുന്നത്. പല മരണ വാർത്തകളും കേൾക്കുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായ അനുശോചനത്തിനപ്പുറം ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്നും പ്രത്യധ്...

Read More

ചിന്താമൃതം: മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയും ട്രീസമോളും

ചേട്ടാ നമ്മുടെ ട്രീസമോളുടെ സ്കൂളിനടുത്തുള്ള ബേക്കറിയിൽ രഹസ്യമായി മയക്കുമരുന്ന് വില്പനയുണ്ടെന്ന്. ഇതെന്തൊരു ലോകമാ ചേട്ടാ."ഹോ തുടങ്ങി, നിന്റെയാ മെത്രാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുതെ കിറുക്കത്തര...

Read More

ചിന്താമൃതം: റായ്‌രംഗ്പൂരിലെ കാട്ടിൽ നിന്ന് മുഗൾ ഗാർഡനിലേക്ക് എത്ര ദൂരം?

​ജനിച്ചത് ആദിവാസി കുടിലിൽ, വളർന്നതും പഠിച്ചതും ഗോത്ര വർഗക്കാരോടൊപ്പം. സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ചുറ്റും അത്ഭുത ജീവിയെ കാണുന്നതു പോലെ നോക്കി. ബന്ധുക്കൾ പോലും ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് പഠിക...

Read More