ഫാ. റോയി കണ്ണന്‍ചിറ സി.എം.ഐ

"നിന്റെ മനസിൽ ഞാൻ തപസിരിക്കാം"

"ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളി എന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ്. ഇത് അക്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അമൂല്യ നിക്ഷേപങ്ങളെയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ!" 1963 ഫെബ്രുവരി അഞ...

Read More

കിലുക്കം നിലയ്ക്കാത്ത കുടുക്കുകള്‍

സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്‌ വ്യക്തിപരമായ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നിറവേറ്റുന്നത്‌. ഓരോ സ്വകാര്യനിക്ഷേപങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയ്‌ക്കുള്ള പിന്തുണയാണ്‌. 2006-ല്‍ ക്വാലാല...

Read More

ഓണം: വിളയില്‍ നിന്ന് വിഭവത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം !

മലയാളിയുടെ ഉള്ളില്‍ ഉത്സവത്തിന്റെ ഉള്‍വിളിയുമായി വീണ്ടും പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങവും പൊന്നോണവും ആഗതമായി. ഐതിഹ്യവും പുരാവൃത്തവും സമ്മേളിക്കുന്ന തിരുവോണ സങ്കല്‍പത്തിന്റെ കാലികമായ എല്ലാ കാഴ്ചകളേയും മായ്ചുകൊണ്ട...

Read More