വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ്

പീയൂസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയുമായി നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ച് ഐറിഷ് റെജിമെൻ്റ്

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: എൺപതു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ഐറിഷ് റെജിമെൻറ് പ്രതിനിധികൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചു. റോമിനെ നാസികളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ എട...

Read More

'പ്രായമായവരെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത്; വാർധക്യം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളം'; ആഗോള വയോജന ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: പ്രായമായവരെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. ആഗോള വയോജന ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സന്ദേശത്തിലാണ് പാപ്പ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രായമായവരുടെ ജീവിതത...

Read More

ധൈര്യമില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയെന്ന് വിളിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: സ്വന്തം ശക്തിയെ നന്മയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർ‌പാപ്പ. ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്‌...

Read More