വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ്

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വാക്കുകളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കണം: കോംഗോയിലെ വൈദികരോടും വിശ്വാസികളോടും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ

കിൻഷാസ: ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകാനും ഡിആർ കോംഗോയിലെ പുരോഹിതന്മാരെയും ഡീക്കന്മാരെയും സമർപ്പിത വ്യക്തികളെയും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്ര...

Read More

കുഷ്ഠരോഗം രോഗം ബാധിച്ച നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കരുതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: കുഷ്ഠരോഗം ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഉഷ്ണമേഖലാ രോഗങ്ങൾ (എൻടിഡി) ബാധിച്ചവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ. ഇത്തരം രോഗങ്ങളുമായി ബ...

Read More

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ പട്ടിക വത്തിക്കാൻ പുറത്തിറക്കി

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വരും ആഴ്‌ചകളിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ കലണ്ടർ വത്തിക്കാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തിരുവചനത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ചയും ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ...

Read More