ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൽ

സാമൂഹ്യ സേവന പുരസ്‌കാരങ്ങളുടെ പെരുമയുമായി ലീല മാരേട്ട് ഫൊക്കാന പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു

ന്യൂയോർക്ക്: ഫൊക്കാന പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ലീല മാരേട്ട് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു മുന്നറ്റം തുടരുകയാണ്. താൻ രൂപം നൽകിയ പാനലിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വച്ച് എതിർ സ്ഥാനാർഥി നടത്തുന്ന പ്രച...

Read More