വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ്

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ആഡംബരമല്ല, അവകാശമാണ്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വത്തിക്കാൻ

ജോസ് വിൻ കാട്ടൂർവത്തിക്കാൻ സിറ്റി: ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഒരു ആഡംബരമല്ല, എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വത്തിക്കാൻ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുമാ...

Read More

ചരിത്രം കുറിച്ച് പോളണ്ടിലെ ഉല്‍മ കുടുംബം; പിഞ്ചു കുഞ്ഞുള്‍പ്പെടെ രക്തസാക്ഷികളായ ഒന്‍പത് പേരെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ജോസ് വിൻ കാട്ടൂർവത്തിക്കാൻ സിറ്റി: രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നാസികളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏതാനും യഹൂദർക്ക് അഭയം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോളണ്ടിലെ ഉൽമ കുടുംബത്തിലെ ...

Read More

ആദ്യ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകർ അമ്മമാർ: ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

ജോസ് വിൻ കാട്ടൂർ വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: തലമുറകൾക്ക് വിശ്വാസം പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. 'തീക്ഷ്ണതയോടെയുള്ള സുവിശേഷവൽക്കരണം' എന്ന ...

Read More