ഫാ. റോയി കണ്ണന്‍ചിറ സി.എം.ഐ

രോഗിയായ രാജാവും ആരോഗ്യമുള്ള ചെരുപ്പുകുത്തിയും

"ആരോഗ്യമുള്ളവന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്‌. പ്രതീക്ഷയുള്ളവന് എല്ലാമുണ്ട്‌.” ഈ അറേബ്യന്‍ പഴമൊഴിയുടെ മിഴിതുറക്കുമ്പോള്‍, ആരോഗ്യം എന്നാല്‍ ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെ രോഗരഹിതമായും ഉപയോഗക്ഷമമായും നിലനില്‍ക്കുന്ന അവസ്...

Read More

മരണവാറണ്ടു കിട്ടിയ മരങ്ങൾ

വിറകിനും വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്ത്, മരം തരുന്ന വരങ്ങൾ തിരയുവാൻ ഒരു സുദിനമുണ്ട്, ഐക്യ രാഷ്ട്രസംഘടന ലോകവനദിനമായി ആചരിക്കുന്ന മാർച്ച് 21. അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്ന 2011-ലെ വനദിനം പ്രത...

Read More

ദൈവം - വിഭവവും വൈഭവവും

"വൈരാഗ്യമേറിയൊരു വൈദികനാട്ടെ/യേറ്റവൈരിക്കുമുമ്പുഴറിയോടിയ ഭീരുവാട്ടെ/നേരേ വിടര്‍ന്നു വിലസീടിന നിന്നെ നോക്കി/യാരാകിലെന്തു മിഴിയുളളവര്‍ നിന്നിരിക്കാം."നേരേയും ചാരേയും താഴെയും മുകളിലും വിടര്‍ന്ന...

Read More