ഫാ. റോയി കണ്ണന്‍ചിറ സി.എം.ഐ

നാടകമെന്ന വിശ്വകല

മോണോ ആക്ടും മിമിക്രിയും നാടകവുമൊക്കെ പയറ്റിനോക്കാത്തവര്‍ നമ്മില്‍ വിരളമാണ്‌. ലോക നാടകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ നാടക കലയുടെ ഉത്ഭവവും വളര്‍ച്ചയും സംബന്ധിച്ച്‌ നമ്മുടെ അറിവുകള്‍ വിപുലമാക്കാന്‍ നമുക്കു ശ്രമ...

Read More

നല്ല അമ്മയെ ആവശ്യമുണ്ട്

മാനവകുലത്തിന്റെ നിലനില്പ്‌ സ്ത്രീ പുരുഷ സമന്വയത്തിലാണ്‌. സ്ത്രീപുരുഷ ജീവിതത്തിന്റെ സമഭാവ വിഭാവനങ്ങളില്‍ സമൂഹമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവനവും അതിജീവനവും ഉള്‍ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്‌. മാനവകുലത്തിന്റെ നിലനില്പും ...

Read More

ഗാന്ധിജി എന്ന ലോകപൗരൻ

"ധീരമാം സ്നേഹമേ ശാന്തി; ശാന്തി ഗീതമാണെന്നുമേ ഗാന്ധി"കവി മധുസൂദനൻ നായരുടെ 'ഗാന്ധി' എന്ന പ്രശസ്ത കവിതയിലെ ഈ ഈരടിയാണ് ജനുവരി 30 നെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൂറുന്നത്. ഭാരതം ലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ച രത്നതിളക...

Read More