വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ്

2023 ൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 20 മിഷനറിമാർ; റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് വത്തിക്കാൻ ഏജൻസി

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 2023 ൽ മാത്രം 20 മിഷനറിമാർ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടതായി വത്തിക്കാൻ ഏജൻസിയായ ഫിഡെസ്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടു...

Read More

സഭയുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് എതിരായ കാര്യങ്ങളോട് അരുതെന്ന് പറയാൻ കഴിയണം: ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: സഭയുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് എതിരായ കാര്യങ്ങളോട് അരുതെന്ന് പറയാൻ കഴിയണമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. വത്തിക്കാനിലെ സമ്പത്തിന്റെ വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട...

Read More

വൈദിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം യേശുവിനോടുള്ള താദാത്മ്യം; ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: വൈദിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം യേശുവിനോടുള്ള താദാത്മ്യമാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പാ. ഫ്രാൻസിലെ സെമിനാരിക്കാരുടെ സംഗമത്തിനു നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് പാപ്പാ ഇക...

Read More