നീനു വിത്സൻ

ക്രൈസ്തവ മത പീഡനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സഘപരിവാർ സം​ഘടനകളും

മതേതരത്വം ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ. ഭാരത സഭയുടെ സമീപകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പല തരം പീഡനങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒറീസയിൽ ഗ്രഹാം സ്റ്റെ...

Read More