ഫാ. റോയി കണ്ണന്‍ചിറ സി.എം.ഐ

മനസ്-തിരയടങ്ങാത്ത തീരം

''ഈ ലോകത്തില്‍, നിന്റെ സ്‌നേഹം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നത് നീതന്നെയാണ്'' എന്ന ശ്രീബുദ്ധന്റെ വചനം മനസിന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടാത്തവര്‍ക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ എളുപ്പമാണ്. ആത്മവിശ്വാസവും അതിജീവനത്തിന്റെ ആവേ...

Read More

ആകാശ പാളികള്‍ വിണ്ടുകീറിയാല്‍... (സെപ്റ്റംബര്‍ 16 - ഓസോണ്‍ ദിനം)

ആകാശ മേലാപ്പുകളുടെ അഭ്രത്തിളക്കങ്ങളില്‍ അഭിരമിക്കാത്ത മനുഷ്യരില്ല. ആകാശം ഭൂമിയുടെ മേല്‍ക്കുരയാണെന്ന കവിഭാവനയ്ക്കപ്പുറത്ത്, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനമേഖലകളെ രസി പ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആക...

Read More

സംഗീതം: ഈണത്തിന്റെ ലോകം, ലോകത്തിന്റെ ഈണം

ശബ്ദങ്ങളെ ശ്രുതിപാതയില്‍ നിരത്തി ഈണങ്ങളാക്കി, ഈണങ്ങളെ താളങ്ങളുടെ വിരല്‍ത്തുമ്പിലൂഞ്ഞാലാട്ടി സുന്ദരസംഗീതമാക്കി, ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിനു നല്കിയ അമൂല്യനിധിയായ സ്വരം എന്ന വരദാനത്തെ മനുഷ്യന്‍ അലങ്കരിക്കാന്‍ ...

Read More