ഫാ.ജോസഫ് ഈറ്റോലില്‍

ലൂയി പാസ്ചര്‍: ജീവിതത്തില്‍ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു പോയ പ്രശസ്തനായ പ്രഗത്ഭന്‍

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച്  ഫാ.ജോസഫ് ഈറ്റോലില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലേഖന...

Read More

തോമസ് ഹില്‍ഗേഴ്‌സ്: നാപ്രോ ടെക്‌നോളജിയിലൂടെ ലോകത്തിന് വലിയ അറിവ് പകര്‍ന്ന ശാസ്ത്രകാരന്‍

തോമസ് ഹില്‍ഗേഴ്‌സ് ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാര്‍പാപ്പയോടൊപ്പം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച്