ഫാ. റോയി കണ്ണന്‍ചിറ സി.എം.ഐ

ക്രിസ്‌തുമസ്: ഒരു വിജയത്തിനും തോൽപ്പിക്കാനാവാത്ത തോൽവി

ലോകചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളെ വെൺമയുള്ള ഓർമകളുടെ മഞ്ഞുടുപ്പണിയിക്കുന്ന ആ മഹാസംഭവത്തിന്റെ പുണ്യസ്മരണകൾ വീണ്ടും ഉണരുകയായി - ക്രിസ്മസ്. നക്ഷത്രവിളക്കുകളും ആലക്തിക ദീപങ്ങളും നിരത്തി, വിണ്ണിനെ മണ...

Read More

ആകാശത്തിനു താഴെ ഒരേയൊരു വീട്

പ്രപഞ്ചം ഒരു പക്ഷിക്കുടാണെന്നുള്ള കവി സങ്കല്‍പവും ആധുനിക ലോകം ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമാണെന്നുള്ള ശാസ്ത്ര ഭാഷ്യവും നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ഏകലോക ബോധമുള്ള ഒരു നവ യുഗപ്പിറവിയാണ്.ശാസ്ത്രവും സാങ്...

Read More